Головна / Офшорні компанії / Компанії в Бахрейні

Останні новини

04 Кві
Офшорні компанії
11 views
0 коментарів

Компанії в Бахрейні

Комерційна діяльність усіх організаційно-правових форм підприємств в королівстві Бахрейн регулюються Законом «Про Комерційні Компанії» № 28 від 1975 з його подальшими доповненнями, а також Постановою Уряду № 25 від 1977 року. Цією постановою був узаконений специфічний тип підприємства, відомий на сьогоднішній день в Бахрейні, як «звільнена» компанія або офшорна компанія.

Визначення і поняття в ісламському законодавстві складно піддаються прямому перекладу. Так як Бахрейн не слідує континентальній або англосаксонській (загальній) системі права, так наприклад, термін «компанія» часто використовується в Бахрейні для позначення, як компанії, так і партнерства, а термін «партнер» позначає як партнера у партнерстві, так і акціонера в компанії. Для розуміння суті компанії (партнерства) у Бахрейні використовується наступне визначення: «контракт, за яким будь-які особи зробили внески (грошовими активами або у вигляді послуг), домовившись спільно брати участь у підприємстві з метою отримання прибутку (а також погодилися на частку в прибутку і в збитках внаслідок діяльності підприємства)».

Законодавство дозволяє засновувати такі види підприємств в Бахрейні:

 • General Partnership – партнерство з необмеженою відповідальністю
 • Limited Partnership – партнерство з обмеженою відповідальністю без права випуску акцій
 • Partnership Limited By Shares – партнерство з обмеженою відповідальністю і правом випуску акцій
 • Soint Stock Company – акціонерне товариство
 • Limited liability company – закрита компанія з обмеженою відповідальністю
 • Joint venture – спільне підприємство
 • Branch of a Foreign Company – філія іноземної компанії 

Будь-які інші види підприємств, які не асоціюються з вище зазначеними, не визнаються в Бахрейні законними.

Закон «Про комерційні компанії» дозволяє заснувати в Бахрейні підприємство зі 100% іноземних інвестицій якщо дотримуються наступні умови:

 • метою інвестицій є заснування промислового підприємства в країні;
 • більша частина капіталу інвестується в проект промислової розробки;
 • метою підприємства є організація центру дистрибуції товарів і послуг.

General Partnership – партнерство з необмеженою відповідальністю – може бути організовано двома і більше партнерами, які несуть необмежену відповідальність по боргах і зобов’язаннях підприємства, в тому числі і особистим майном. Управління та контроль здійснюється самими генеральними партнерами на підставі положень установчого договору партнерства. У назві партнерства мають бути присутні слова «партнерство Бахрейну».

Щонайменше, 51% статутного капіталу партнерства повинен належати резидентам Бахрейну.

Limited Partnership – партнерство з обмеженою відповідальністю – може бути організовано, як мінімум, одним генеральним партнером з необмеженою відповідальністю, і одним партнером з обмеженою відповідальністю.

Партнер з обмеженою відповідальністю не бере участь в управлінні підприємством, але, якщо на практиці він управляє партнерством поряд з генеральним партнером, то несе таку ж відповідальність, як і генеральний партнер – необмежену. Всі генеральні партнери повинні бути резидентами Бахрейну.

Щонайменше, 51% статутного капіталу партнерства повинен належати резидентам Бахрейну.

Partnership Limited by Shares – партнерство з обмеженою відповідальністю і правом випуску акцій – це, так зване, акціонерне партнерство, складається, як мінімум, з одного генерального партнера і десяти партнерів-акціонерів з обмеженою відповідальністю.

Управління таким підприємством лежить на генеральних партнерах, які відповідають за боргами партнерства всім майном аж до особистих активів. Партнери-акціонери не втручаються в управління підприємством, а в іншому випадку несуть необмежену відповідальність поряд з генеральними партнерами.

Щонайменше, 51% статутного капіталу партнерства повинен належати резидентам Бахрейну. 

Joint Stock Company – акціонерне товариство, всі члени якої відповідальні за боргами компанії в межах вартості своїх акціонерних часток. Цей вид підприємства може бути заснований в Бахрейні як:

 • public joint stock company – відкрита компанія;
 • closed joint stock company – закрита компанія;
 • exempt joint stock company – звільнена (офшорна) компанія..

Public joint stock company може бути заснована тільки з дозволу Міністра Торгівлі, і, додатково, Декретом Еміра Бахрейну. Мінімальне число акціонерів одно семи і вони підписують від 7 до 20% акцій компанії.

Такій компанії потрібно пройти жорсткі формальні процедури аж до офіційної публікації в національній газеті про заснування компанії, проспекту емісії акцій та початку передплати на акції для широкої публіки.

Public joint stock company отримує дозвіл на діяльність на фіксований строк або строк, необхідний для досягнення компанією певної мети.

Public stock company керується радою директорів, що складається від 3-х до 12-ти директорів, кожен з яких призначається на 3 роки. Більшість директорів повинні бути резидентами Бахрейну.

Акції Public stock company можуть передаватися третім особам без обмежень. Однак резиденти Бахрейну можуть передавати та / або продавати свої акції тільки резидентам Бахрейну.

Closed joint stock company засновують аналогічним чином як і public joint stock company. Винятком є ​​те, що замість Декрету Еміра засновники підписують меморандум, в якому вони запевняють, що:

 • установчі документи не суперечать законодавству Бахрейну;
 • всі акції підписано засновниками, і відповідна сума розміщена в уповноваженому банку;
 • не грошові частки капіталу належним чином оцінені відповідно до законодавства, наведені в грошовий вираз і повністю оплачені;
 • засновники призначили необхідний управлінський персонал компанії.

Мінімальне число акціонерів компанії – 5. Closed joint stock company може бути на 100% власністю іноземних акціонерів. 

Exempt Joint Stock Company – звільнена (офшорна) компанія – це компанія, яка звільнена від проходження закону «Про комерційні компанії» Бахрейну. Така компанія також звільнена від вимог законодавства щодо участі місцевих резидентів Бахрейну, яким може належати не більше 20% «звільненій» компанії. Exempt joint stock company може бути на 100% власністю іноземних акціонерів.

Офшорна компанія повинна мати зареєстрований офіс в Бахрейні, але зобов’язана вести свою діяльність за межами Бахрейну. Термін життя компанії обмежений 25-ма роками.

Офшорна компанія НЕ МАЄ ПРАВА займатися страховою, банківської та брокерською діяльністю.

Exempt joint stock company повинна мати, як мінімум, двох акціонерів. Максимальна кількість акціонерів не обмежена.

Управління компанією здійснюється радою директорів у кількості не менше 2-х і не більше 10-ти чоловік.

При інкорпорації Exempt joint stock company, акціонерам мають помістити частину свого капіталу у Валютному Агентстві Бахрейну в якості гарантії за зобов’язаннями підприємства у разі банкрутства та ліквідації компанії.

Limited Liability Company – це компанія закритого типу, акції якої заборонені для відкритої підписки.

Компанія засновується, як мінімум, двома і, як максимум, 50-ю акціонерами, відповідальність яких обмежена частками з участі в підприємстві. Як мінімум, один акціонер зобов’язаний бути резидентом Бахрейну, а сукупна акціонерна частка резидентів Бахрейну не може бути нижче 51%.

Назва компанії повинна закінчуватися словами «With Limited Liability». Термін життя такої компанії обмежений 25-ма роками, після чого, однак, може бути продовжений анонімним рішенням зборів акціонерів.

Компанія може мати тільки одного менеджера в своєму управлінні. Менеджери не зобов’язані бути акціонерами компанії.

Частина прибутку компанії повинна щорічно резервуватися на амортизацію, а інша її частина розміщується щорічно в резервному фонді компанії, поки її вартість не зрівняється з сумою 25% акціонерного капіталу компанії.

Limited liability Сompany не може займатися банківській, страховій і брокерською діяльністю. 

Joint Ventures – спільне підприємство – це вид комерційних відносин двох або більше осіб, що засновується в Бахрейні згідно Заяви про Спільний Установі, в якому визначається розмежування прав і обов’язків партнерів, а також поділ між ними прибутку і збитків.

У Бахрейні не існує спеціального законодавчого регулювання спільних підприємств, які не володіють статусом самостійної юридичної особи. Це означає, що борги і зобов’язання накладаються не на саме спільне підприємство, а на партнерів – учасників спільного підприємства відповідно до положень Заяви про Спільний Установі.

Branch of a Foreign Company – філія іноземної компанії. Законодавство дозволяє іноземним компаніям відкривати філії в Бахрейні, якщо отримано дозвіл Міністра торгівлі та сільського господарства, а також, якщо у іноземної компанії є, так званий, «спонсор» в Бахрейні. Міністр не дасть дозволу, якщо головна компанія не доведе свою здатність нести фінансову відповідальність за боргами філії. Спонсором може бути резидент Бахрейну (фізична або юридична особа), провідний комерційну діяльність. Філії не потрібен спонсор тільки в тому випадку, якщо він здійснює некомерційні функції представництва для головної компанії.

Установа commercial agencies (комерційних агентств) в Бахрейні регулюється законом «Про Комерційні Агентства» від 1992 року, відповідно до якого, зарубіжні компанії можуть здійснювати продаж і дистрибуцію своїх товарів через агентства, компанії, більшість акцій в яких належить резидентам Бахрейну.

Всі види компаній, партнерств, спільних підприємств та філій повинні мати постійний офіс в Бахрейні. 

На сьогодні Бахрейн немає диференційованої політики оподаткування, так як податковий закон прийнято, але не вступив в силу. Тим не менш, єдиний податок на прибуток за ставкою в 46% застосуємо до компаній нафтогазової промисловості (розвідка, виробництво і переробка), провідним діяльність у Бахрейні. При цьому можливі деякі відрахування з оподатковуваної бази, в тому числі, вартість матеріалів, виробничі та управлінські витрати, амортизаційні відрахування.

Прибуткового податку фізичних осіб в Бахрейні не існує.

Муніципальний податок сплачується фізичними та юридичними особами, які орендують нерухомість в Бахрейні. Його розмір залежить від виду нерухомості, а саме: житлова немебльована, житлова мебльована нерухомість, комерційна нерухомість тощо

Соціальний податок сплачується всіма компаніями-роботодавцями, якщо число працівників більше 10, і ділиться між роботодавцем і працівником у пропорції 7:3% відповідно. 

Податку у джерела виплати в Бахрейні не існує. Також в Бахрейні немає ПДВ, майнового податку на нерухомість і виробничого податку. Єдиний податок на продажі – це податок на бензин за ставкою 12%.

У той час як в Бахрейні немає законодавства про уникнення подвійного оподаткування, на практиці, якщо компанія сплатила податок відповідно з системою оподаткування іншої країни, його сума буде вирахувана з оподатковуваної бази прибутку, отриманого в Бахрейні, за поданням відповідних документів.

Валютного контролю та обмежень для іноземних акціонерів з репатріації свого прибутку з Бахрейна немає.

Аналізуючи сучасне корпоративне законодавство Бахрейну, можна зробити висновок, що країна проводить політику стимулювання припливу вільно конвертованої валюти, з подальшим вкладенням її в нафтогазовий сектор. Даний сектор є основним для економіки Бахрейну; інші – або зачатковими, або другорядними.

Відносно банківської діяльності законодавство Бахрейну сприйняло багато, що під впливом західних інвесторів, наприклад, заснована процентна ставка за кредитами, що в інших ісламських державах суперечить положенням шаріату, і тому відсутня. Бахрейн відрізняється добре розвиненим сектором комерційних банків, в тому числі відомих міжнародних банків, а також офшорних банків і ісламських банків. Відмінною рисою ісламських банків є те, що відсутня процентна ставка на банківські операції, так як це суперечить положенням шаріату (мусульманського права). Замість ставки по відсотках, банки встановлюють фіксовані суми оплати, а також беруть участь безпосередньо у розподілі прибутку і збитків.

У Бахрейні прийняті закони про банкрутство та ліквідацію по суду, що існують в сучасних розвинених країнах.

У кожному разі, якщо потенційний інвестор має намір вести бізнес в Бахрейні – країні, в основному живе за законами шаріату, єдино правильним рішенням буде діяти тільки після консультації з місцевим юристом.

Бахрейн підписав угоду про економічне співробітництво з такими країнами, як:

 • Австралія
 • Алжир
 • Бангладеш
 • Великобританія
 • Греція
 • Єгипет
 • Індія
 • Йордан
 • Китай
 • Малайзія
 • Марокко
 • Нідерланди
 • Росія
 • Сінгапур
 • Сирія
 • США
 • Туніс
 • Турція
 • Філіппіни
 • Франція
 • Південна Корея
Типи реєстрованих підприємствgeneral partnershiplimited partnershippartnership limited by sharesjoint stock companylimited liability companyjoint venture
Вимоги до статутного капіталуНепередбачено певних вимог
ОподаткуванняНемає диференційованої політики оподаткування
Процедура реєстрації компаніїНотаріальне оформлення і реєстрація в торговому реєстрі Бахрейну
Потенційні засновники компаніїФізичні та юридичні особи (можуть бути нерезиденти Бахрейну)
Зареєстрований офіс та адресаПовинні бути в Бахрейні
Придбання готових компанійНемає
Тривалість реєстраціїКомпанію або партнерство в Бахрейні можна зареєструвати протягом 4-х тижнів
Умови до управління партнерствами та компаніямиGeneral Partnership – управління та контроль здійснюється самими генеральними партнерами на підставі положень установчого договору партнерства. Limited Partnership – управління та контроль здійснюється генеральним партнером. Партнер з обмеженою відповідальністю не бере участь в управлінні підприємством, але, якщо на практиці він управляє партнерством поряд з генеральним партнером, то він несе таку ж відповідальність, як і генеральний партнер – необмежену. Partnership Limited by Shares – управління та контроль здійснюється генеральним партнером. Партнери – акціонери не втручаються в управління підприємством, а в іншому випадку несуть необмежену відповідальність, як генеральні партнери. Public joint stock company може мати раду директорів, що складається від 3-х до 12-ти директорів, кожен з яких призначений на період в 3 роки. Більшість директорів повинні бути резидентами Бахрейну. Exempt Joint Stock Company – управління компанії здійснюється радою директорів у кількості не менше 2-х і не більше 10-ти. Більшість директорів повинні бути резидентами Бахрейну. Closed joint stock company може мати рада директорів, що складається від 3-х до 12-ти директорів, кожен з яких призначений на період в 3 роки. Більшість директорів повинні бути резидентами Бахрейну. Limited Liability Company – компанія повинна мати від 1 і більше менеджерів, які не зобов’язані бути акціонерами. Більшість директорів повинні бути резидентами Бахрейну.
Проведення зборівЩорічно
Реєстрація щорічного звітуОбов’язкова
Аудиторська перевірка фінансового звітуОбов’язкова
Розкриття доходів у балансовому та щорічному звітахНеобхідно
Валютний контрольНемає

Знайти професійну компанію чи подати запит на реєстрацію компанії в Антигуа та Барбуда можна на цій сторінці.

Купити вже готову офшорну компанію можна тут.