Головна / Офшорні компанії / Реєстрація компаній на Бермудських островах

Останні новини

01 Кві
Офшорні компанії
12 views
0 коментарів

Реєстрація компаній на Бермудських островах

Бермудські острови – це група із 150 невеликих коралових островів у північно-західній частині Атлантичного океану. Вони не входять до Карибського басейну. Загальна площа складає 53,3 кв. км. Клімат субтропічний, помірна вологість, тип місцевості – невисокі горбисті ділянки, розділені родючими низинами. На Бермудських островах немає річок та озер. Населення, представлене переважно людьми європейського і африканського походження, становить 60000 чол. Офіційна та розмовна мова – англійська.

Реєстрація компанії

Корпоративне законодавство представлене Законом про компанії, прийнятим у 1981 р. Компанія, інкорпорована на Бермудських островах, має всі повноваження фізичної особи. Англійська є мовою законодавства та корпоративних документів.

Тип компанії для міжнародної комерційної діяльності та інвестицій – «звільнена» компанія. Всі інші інкорпоровані на островах компанії мають, принаймні, на 60% належати резидентам Бермудських островів. На островах має бути відкрито зареєстрований офіс. Реєстрація готових компаній не здійснюється.

Процедура інкорпорації бермудської компанії є складною. Насамперед у місцевій газеті розміщується оголошення, що повідомляє про намір інкорпорувати компанію. У цьому оголошенні також згадується назва передбачуваної компанії, мети діяльності, що визначається статусом компанії («звільнена» або внутрішня). У валютний департамент Бермудських островів надсилається заявка на інкорпорацію. Ця заявка включає такі відомості:

 • Назва компанії;
 • адресу зареєстрованого офісу;
 • імена, адреси та громадянство передбачуваних директорів;
 • імена, адреси та громадянство акціонерів та їх частка у компанії;
 • установчий договір, у якому вказується розмір акціонерного капіталу та типи акцій;
 • інформація про банківський рахунок, інформація про банк, що має відношення до передбачуваних реальних власників;
 • відповідне мито за внесення до Реєстру.

Обмеження торгової та комерційної діяльності:

 • «звільнена» компанія Бермудських островів не може вести торгівельну діяльність у межах островів;
 • компанії не може належати нерухоме майно на островах;
 • без відповідної ліцензії бермудської «звільненої» компанії заборонено здійснювати такі види діяльності: банківську справу, страхування (в т.ч. життя), перестрахування, управління фондами, схеми колективного інвестування, консультування з питань інвестицій або будь-яку іншу діяльність, пов’язану з банківською або страховою сферою.

Вимоги до назви:

 • назва може бути будь-якою мовою латинської алфавітної системи. У випадку, якщо для назви використовується не англійська мова, реєстратор може запросити її засвідчений переклад англійською, щоб переконатися в допустимості назви;
 • не дозволені до використання назви, ідентичні або подібні до вже існуючих або передбачають королівський чи урядовий патронаж;
 • заборонені назви, які реєстратор визнає небажаними, образливими або сумнівними;
 • потрібне узгодження або ліцензія на вживання в назві наступних слів або їх іноземних еквівалентів: Bank, Building Society, Savings, Loans, Trust, Insurance, Assurance, Reinsurance, Fund Management, Investment Fund, Fiduciary, Broker;
 • для позначення обмеженої відповідальності назва має закінчуватися на слово Limited або на його скорочення Ltd.

Достатньо мати двох директорів, які мають бути фізичними особами. Необхідна достатня кількість резидентних директорів на формування на островах правомочного складу (кворуму). Можуть бути призначені нерезидентні директори. Директори мають призначити президента та віце-президента (необов’язково директорів). Повинен бути призначений секретар компанії (фізична особа). Потрібно щонайменше один акціонер; акції на пред’явника не випускаються. Про реальне володіння компанією повідомляється уряду на момент інкорпорації, проте ці відомості є конфіденційними. Книга запису акцій компанії може будь-якої миті бути піддана перевірці громадськості, анонімність зберігається у вигляді призначення номінальних акціонерів і директорів. Банківська інформація надається на передбачуваних реальних власників усіх бермудських компаній. Така інформація надається банком, з яким особа має особисті взаємозв’язки протягом як мінімум трьох років.

Стандартний статутний акціонерний капітал бермудської «звільненої» компанії становить USD 12.000, поділений на 12.000 звичайних акцій з правом голосу за USD 1, що є максимальним капіталом для внесення мінімального мита на капітал, що виплачується на момент інкорпорації і надалі щорічно. Мінімальний випущений капітал дорівнює USD 1. Дозволено до випуску такі типи акцій: іменні, привілейовані, викупні, неголосні та з правом голосу. Акції на пред’явника не дозволено.

Щорічне оподаткування та збори

Сьогодні на Бермудських островах не стягується податок на доходи корпорації та прибутковий податок. Бермудські компанії, що звільняються, отримують свідоцтво про звільнення від оподаткування і гарантію уряду в рамках Закону про податковий захист звільнених підприємств (1966), що підтверджує, що у разі встановлення на Бермудських островах системи оподаткування звільнені компанії не сплачуватимуть податку до 20 років. угод про попередження подвійного оподаткування.

Компанія зі статутним капіталом до USD 12.000 виплачує щорічне ліцензійне мито USD 1680. У разі, якщо статутний капітал не перевищує USD 50 млн., максимально можливе мито становить USD 25.000 на рік.

Незважаючи на те, що статутом не передбачена вимога щодо надання фінансової звітності, необхідно вести відповідну документацію для відображення фінансового стану компанії. Фінансова документація зберігається на адресу зареєстрованого офісу. Якщо вона зберігається поза островами, копії всіх звітів мають бути надані для щоквартальної перевірки директорами. Усі бермудські компанії зобов’язуються призначити аудитора, крім випадків одноголосного рішення директорів та акціонерів компанії про протилежне.

Отримайте професійну допомогу по реєстрації офшорних компаній на сайті адвокатського об’єднання Zigma